כתב תביעה - כיצד תנהגו אם נקלעתם לתביעה משפטית

אין ספק כי אירוע של קבלת כתב תביעה על ידי מי שאינו מורגל בכך, מהווה אירוע הכרוך בלחץ רב ותדהמה. בחלק מהמקרים, זוהי מטרתו העיקרית של כתב התביעה, כחלק ממנגנון יצירת לחצים על הנתבע.
צפה עכשיו בראיון: "הוגשה נגדכם תביעה משפטית? מה ניתן לעשות ? עו"ד משה כאהן"

צפה עכשיו בהרצאה: "תביעה אזרחית בבית משפט מאלף ועד תו - עו"ד משה כאהן"

לא אחת שמעתי מלקוחותיי שקריאת כתב התביעה, ובעיקר החשיפה לשפה הארסית שננקטה כלפיהם במסמך זה, השפיעו עליהם לרעה וגרמו להם לתגובות אמוציונאליות חריפות. כבר בנקודה זו חשוב לציין, כי האמור בכתב התביעה משקף אך ורק את דעתו וסגנונו שם התובע ועורך דינו, ואין בו לכשעצמו כדי להוות ראיה חלוטה לדברים הנכתבים בו, שכן כידוע, "הנייר סובל הכל".

לפיכך, בשלב זה, חשוב מאוד (אני יודע שזה קשה מאוד), לנסות ולהירגע, ולחשוב באופן רציונאלי איך להתמודד עם המסמך המכיל את הטענות החמורות הללו, ובעיקר עם הדרישה לסעדים המגולמים בכתב התביעה. עוד חשוב לזכור, כי במצבים אלו, ישנה חשיבות רבה לפעולות הראשונות שינקטו. מאידך, ישנן פעולות שחשוב דווקא להימנע מלנקוט. מאמר זה נועד לסייע לנתבע בתביעה משפטית בהתמודדות עם המצב, בצורה המיטבית.

בטרם נתמקד בפעולות הראשונות שעל מקבל כתב התביעה, יודגש, כי אין להתעלם מכתב תביעה בשום פנים ואופן, בין אם טענות התובע מוצדקות, או לאו. התעלמות מכתב התביעה, השלכתו לאשפה או העדר תגובה בזמן ואי נקיטת הצעדים המשפטיים המתבקשים, תאפשר לתובע בכל מקרה, לקבל פסק דין לטובתו. במצב זה הגנת הנתבע תעשה מורכבת, וסיכויי הצלחתה יפחתו באופן משמעותי.

ייצוג ע"י עו"ד

 ככלל, לא קיימת בדין חובת ייצוג של צד להליכים משפטיים אזרחיים בבית המשפט, על-ידי עורך דין. עם זאת, ככל שההיקף הכספי של התביעה כנגדכם מהותי, ככל שהכרעה בתביעה כרוכה בהשלכות משמעותיות יותר, או כאשר הצד שכנגד מיוצג על ידי עורך דין, רצוי ומומלץ מומלץ לפנות לעורך-דין מיומן שיפעל מטעמכם. עורך דין מיומן יוכל לפעול עבורכם ע"מ למזער את הנזק הצפוי לכם למינימום, לעיתים עד כדי העלמתו.  יתרה מכך, עורך דין מיומן יוכל לסייע לכם לבחון אפשרות של הגשת תביעה שכנגד נגד התובע,  דבר שיכול לעיתים לשנות את פני המערכה.

אופן ומועד קבלת כתב התביעה

ישנה חשיבות רבה לאופן בו כתב התביעה התקבל על ידיכם. המונח המשפטי המקצועי לכך נקרא "המצאה". אם קיבלתם את כתב התביעה לידיכם, יש לרשום לפניכם את מועד קבלתו. לעניין זה משמעויות רבות העשויות להשליך על המשך ניהול ההליך המשפטי.  

עיינו במסמך, וקראו אותו קריאה מעמיקה ויסודית

בקריאה זו יש לעמוד ולהתעכב על כל קוצו של יוד. מטרת קריאה זו היא להבין את מהות טענות התובע לגביכם. יש לעמוד על רצף האירועים המתואר, על התאריכים, הכותרות, השמות והנספחים, אשר לרוב יכללו את הראיות לטענות התובע. לאחר קריאה מעמיקה של כתב התביעה, תקבלו תמונה ברורה יותר לגבי טענות התובע לגביכם, נכונות או אי נכונות הטענות העובדתיות, באשר יהיו, ולגבי התחום המשפטי בו התביעה עוסקת.

המועד להגשת כתב הגנה

במסגרת הקריאה הראשונית , תוכלו להבין עם איזה סוג של הליך משפטי אתם מתמודדים. לאבחנה זו חשיבות מכרעת, שכן האבחנה לגבי התביעה המשפטית הרלוונטית, תסייע לכם בהבנת משך הזמן עומד לרשותכם, בטרם יהיה עליכם להגיב לתביעה, באמצעות המצאת כתב ההגנה מטעמכם.

כך למשל, מקום שמדובר בתביעה לתשלום  שכר שהוגשה נגדכם בבית הדין לעבודה, עומדים לרשותכם 15 ימים בלבד להגיש את כתב ההגנה, מעת שהומצא לכם כתב התביעה. מקום שמדובר בתביעה רגילה, יעמדו לרשותכם 30 ימים. מקום שמדובר בתביעה בסדר דין מהיר, יעמדו לרשותכם 45 ימים. לעומת זאת, מקום שהוגשה כנגדכם תביעה בסדר דין מקוצר, יהיה עליכם להגיש בקשת רשות להתגונן הנתמכת בתצהיר, תוך 30 יום. עוד חשוב לציין, כי ישנן תובענות מיוחדות כגון בקשה לצו מניעה או לצו עשה, בהן נדרשת תגובה מהירה הרבה יותר.

התמודדות עם טענות התובע

לאחר קריאה לעומק של כתב התביעה, יש להעלות בכתב, באופן מסודר, ברור ותמציתי, את סיפור המקרה כפי שארע מבחינתכם, ואת התייחסותכם לכל אחת ואחת מטענות התובע, לפי סדרן, תוך שמירה על סדר הדברים הנכון. אם יש לכם ראיות לתמוך את טענותיכם (ראה הרחבה בסעיף 5 להלן), ציינו אותן בכתב זה.

אפשרות הגשת תביעה נגדית או קיזוז

בדקו כבר עתה, האם מגיעים לכם כספים מהתובע, או האם התובע גרם לכם לנזקים. כך תוכלו לבחון את אפשרות הגשת התביעה הנגדית כנגד התובע, בבחינת "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה". הגשת תביעה נגדית בעלת בסיס משפטי מוצק, בסמוך לאחר הגשת כתב התביעה, עשויה לשנות את מאזן הכוחות בקרב המשפטי.

דיסקרטיות

מעת שהוגש נגדכם כתב תביעה, ואף קודם לכן, אם נודע לכם על הכוונה להגיש נגדכם כתב תביעה, יש להימנע בכל אופן משיחות או התכתבויות עם התובע או עם עורך דינו, וכן עם מי מהאנשים המוזכרים בכתב התביעה או הקשורים אליו. סביר כי חלק מהדברים  שתאמרו לתובע או לעורך דינו עלולים לשמש כנגדכם וישרתו את מטרות התובע, בין אם דבריכם יוקלטו, ובין אם יתועדו בכל דרך אחרת. לכן, במידה ואין ברירה, אלא לשוחח עם התובע או מי מטעמו, יש לשמור על שיחה בקווים מינימאליים וקורקטיים בלבד, אשר לא יסגירו או יסתרו בעתיד את טענות ההגנה שלכם לכשיטענו בבית המשפט.

ראיות ועדים

יש להשיג כל מסמך, או חפץ הנגישים עבורכם, אשר יכולים להוות ראיה תומכת עבורכם. כך למשל, אם התביעה הינה לגבי חוב כספי, אתרו את כל קבלות התשלום, החשבוניות או את המסמכים  המעידים כי אכן פרעתם את החוב.

בנוסף, יש לערוך רשימת ראיות שביכולתן להוכיח את טענותיכם, ושאינן נגישות עבורכם. בהמשך, ייתכן וניתן יהיה להשיגן בהליך. יודגש, כי איסוף ואיתור הראיות משרת שתי מטרות: האחת היא להכשיל את גרסת התובע, והשנייה היא לתמוך בנכונות גרסתכם.

בנוסף ובדומה לאמור בעניינן של הראיות, יש לבחון האם קיימים עדים פוטנציאלים שעדותם תסייע בידכם לקעקע את גרסת התובע או לתמוך את גרסתכם. לכן, יש לערוך רשימת עדים ומגישי תצהירים פוטנציאליים.

במקרים מסיימים כדאי לנסות כבר בשלב זה  לקבל תצהיר מאדם שאתם חוששים שלא ניתן יהיה להעיד אותו או שאולי ישנה את גרסתו.

ייצוג על ידי עורך דין להכנת כתב הגנה

בשלב מוקדם ככל האפשר, לאחר הבנת הטענות כנגדכם ומהן טענותיכם שכנגד, ובטרם ביצעתם כל פעולה העלולה להזיק להגנתכם, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום המשפטי הקשור לתביעה שהוגשה כנגדכם. עם פנייתכם לעורך הדין יש להעביר לידיו את כל המידע הרלוונטי, ובכלל זה כתב התביעה, את כל הראיות שנאספו, את הרשימות ואת תגובתכם הכתובה.

לאחר שקיבל עורך הדין את המידע באופן מלא, תוכלו לבסס ביחד עמו את אופן ניהול הגנתכם ולקבל את ההחלטות החשובות להגנתכם באופן הנכון ביותר, תוך הימנעות מעשיית פעולות שגויות משפטית אשר עשויות להוביל לנזקים כספיים משמעותיים.

בשלב הראשוני, לזמן ישנה חשיבות מכרעת. לכן, יש לחבור לעורך הדין מוקדם ככל שניתן, על מנת להקנות לכם ולעורך הדין את מירב הזמן הנחוץ ללימוד התיק ולביסוס קו ההגנה כראוי, כך שכתב ההגנה יערך בהתאם לכך, ויומצא לבית המשפט במסגרת הזמן הדרושה.

ישנה חשיבות רבה לאמון שתיתנו בעורך הדין ולהבנה כי אתם פועלים להגנתכם במשותף. עליכם להיות קשובים להוראות עורך הדין בכל שקשור, לדיסקרטיות. כמו כן, בטרם תנקטו כל פעולה הקשורה לעניין מענייני התביעה, יש לפנות לעורך הדין ולבדוק האם פעולתכם עשויה להזיק להגנתכם באופן זה או אחר. בשלב זה, לעורך הדין ישנה תמונה ברורה ומסודרת של אופן הגנה הנכון עבורכם, והוא פועל ליישומו. 

לאחר הפניה וקבלת הייצוג על-ידי עורך הדין היו מעורבים בתיק ואל תטילו על עורך הדין את האחריות האבסולוטית.

היו מעורבים ובכתיבת ועריכת כתב ההגנה על ידי עורך הדין ודרשו ממנו שיעביר לכם דיווח עדכני על כל מה שקורה בהמשך ההליך המשפטי, לרבות לגבי החלטות ביניים.

כבר בשלבים הראשונים, שוחחו עם עורך הדין לגבי המסמכים שברצונכם לעיין בהם ואשר נמצאים בידי הצד שכנגד. שימוש יעיל בהליכי גילוי המסמכים יכול לשרת היטב את הנתבע  בקרב המשפטי.

קבלת הצעת פשרה

ככלל אין לפסול בחינה לגופם של הצעות פשרה בהליך משפטי אזרחי. ברם, לעיתים קרובות, הצעות פשרה המוגשות  בשלבים הראשונים של התנהלות ההליך המשפטי, הינן מוטות מאד לטובת הצד שמציע אותם ולכן הן חסרות סיכוי. זאת עקב כך שבשלבים הראשוניים של ההליך המשפטי,  כל צד מחזיק את הקלפים בכיסו. רק לקראת תחילת שלב ההוכחות במשפט  ולאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם כל הצדדים המעורבים, תוכלו, בעזרת עורך הדין שלכם, לאמוד את סיכויי ההצלחה בתיק, ויחד עם זאת את האטרקטיביות בקבלת או הצעת הסדר פשרה.

לסיכום

אין ספק, כי למי שאינו מנוסה בכך, היקלעות להליך משפטי וקבלת כתב תביעה,  מלווים בתחושות לא נעימות. למרות זאת, אם הוגשה כנגדכם תביעה משפטית, יש לפעול בקור רוח, וככל שהדבר נדרש, יש לפנות לייצוג ע"י עורך דין מיומן. לעורך הדין ישנה היכולת לבחון את המצב במשקפיים מקצועיים, ולהעריך נכוחה את הסיכויים ובעיקר את הסיכונים הנשקפים לנתבע בצורה מקצועית וריאלית. פעולה נכונה, החל מעת קבלת כתב תביעה, תאפשר לנתבע לנהל את המערכה המשפטית באופן המיטבי ביותר מבחינתו ולחסוך  לו עלויות מיותרות הנובעות מטעויות.