מעמדו וזכויותיו של "הבן הממשיך" בעסק המשפחתי

על מעמדו וזכויותיו של "הבן הממשיך" בעסק המשפחתי
מאת עו"ד משה כאהן

בעסקים משפחתיים רבים, הנמצאים בתהליך של מעבר בין דורי, אחד מבני דור ההמשך המועסקים בעסק המשפחתי, נבחר או בוחר את עצמו, בהדרגה, לגורם המוביל את העסק קרי: "הבן הממשיך". גם אם יש עוד בני משפחה המועסקים בעסק, הרי שבהדרגה הופך "הבן הממשיך" למנהל בפועל למנכ"ל ולממשיך דרכו של המייסד בניהול העסק המשפחתי.

במרבית המקרים, מתברר כי הבן הממשיך הינו חרוץ מעין כמוהו ואף עולה על אביו, בכישרונותיו כמנהל. אט אט מתברר כי ככל שהבן הממשיך מקבל או נוטל לעצמו, יותר סמכויות, הוא מפעיל טכנולוגיות ושיטות חדשניות ומרחיב את היקף תחומי הפעילות של החברה המשפחתית. ככל שחולף הזמן מתברר שהוא גם מיישם בהצלחה שיטות ניהול מתקדמות המביאות את החברה המשפחתית להצלחה ולשגשוג.

בשלב זה, לעיתים קרובות, ההורים המתבגרים ,"בעידודו" של הבן הממשיך, מתרחקים אט אט מהניהול השוטף של העסק המשפחתי והבן הממשיך הופך בהדרגה למנהל הבלעדי בעסק המשפחתי ועל פיו יישק כל דבר. בפני כל אח או אחות של הבן הממשיך, המועסקים בעסק המשפחתי, תוצג הבחירה הקשה: להסכים לסמכותו הניהולית הטוטאלית של הבן הממשיך, או להיפלט החוצה מהעסק המשפחתי.

ואז, ביום בהיר אחד, יוזם הבן הממשיך שיחה רצינית עם הוריו. בשיחה זו, תוך שהוא סוקר בפניהם את הצלחותיו העסקיות ותרומתו האדירה להצלחת העסק, מועלית בפני ההורים דרישה חד משמעית מצד הבן הממשיך: להעביר לו זכויות בעלות בעסק ולעיתים אף את השליטה בו, כתמורה עבור עבודתו הקשה ורבת השנים ועל מנת שיאות להישאר בתפקידו. ישנן גם סיטואציות בהן הבן הממשיך דורש לעצמו את מלוא זכויות הבעלות בעסק המשפחתי.

בדרך כלל מנמק הבן הממשיך את דרישתו בנימוקים של ממש: הוא "הקריב" את כל הקריירה המקצועית שלו לטובת קידום העסק המשפחתי, הוא הבן היחיד "שעובד קשה" בעסק ואם היה בוחר בקריירה חילופית, מחוץ לעסק המשפחתי, הוא היה ודאי מצליח ומשתכר הרבה יותר.

בנקודה זו מרגישים ההורים שהם מצויים בדילמה של ממש. אם ייכנעו לדרישות הבן הממשיך, עלולה להיפתח חזית עכורה בינם לבין ילדיהם האחרים, הרואים גם הם את עצמם כיורשים לעתיד, של העסק המשפחתי. אם לא ייכנעו לדרישות הבן הממשיך, הלחץ עליהם מצידו יגבר, ואולי הוא אף יאיים לנטוש את ניהול העסק המשפחתי קרי: יאיים לשחוט את התרנגולת המשפחתית המטילה את ביצי הזהב. יש כאלו שאף יאיימו להקים עסק שיתחרה בעסק המשפחתי, אם לא יתקבלו דרישותיהם.

הניסיון מלמד ש"כניעה" ללא תנאי של ההורים, לדרישות הבן הממשיך לקבלת זכויות בעלות משמעותיות בעסק המשפחתי, עלולה להביא לשבר משפחתי חמור ובלתי ניתן לאיחוי, עד כדי ניתוק יחסים מוחלט, בין ההורים לבין ילדיהם האחרים והנכדים ובין הבן הממשיך ומשפחתו לשאר אחיו/אחיותיו ומשפחותיהם.

הגישה המקובלת עבור עסקים משפחתיים, גורסת שבעת ההעברה בין דורית, הבן הממשיך הופך למעין "נאמן" של שאר בני המשפחה בעסק המשפחתי. במעמדו זה, הוא מנהל את העסק המשפחתי עבור כל בני המשפחה. ככזה, הוא זכאי למשכורת ההולמת את כישוריו והישגיו (לעיתים קרובות, למעלה מהמשכורת המקובלת בשוק למנהלים בתפקידים מקבילים) ואף לבונוסים הולמים על הצלחותיו.

ברם, באשר לזכויות בעלות בעסק המשפחתי, גישה זו גורסת כי העסק המשפחתי הוא נכס כשאר נכסי המשפחה וכפי שאין למי מבני המשפחה זכויות יתר, בבעלות בנכסים הפרטיים של ההורים כגון" בבית המגורים של ההורים, כך הוא הדין גם לגבי הזכויות בנכס המכונה: "העסק המשפחתי". לפיכך, ע"פ גישה זו, הזכויות בעסק המשפחתי אמורות להישאר בידי המייסדים ולהתחלק בעתיד, לאחר אריכות ימיהם, על פי צוואותיהם, באופן שוויוני בין כל יורשיהם, והבן הממשיך בכלל זה, כאשר הבן הממשיך ימשיך לנהל את העסק המשפחתי לרווחת שאר בני המשפחה.

לפי גישה זו, יתכנו בהחלט מקרים חריגים, אשר בהם זכאי הבן הממשיך לזכויות בעלות בעסק המשפחתי. מקרים אלו מאופיינים בכך שפעילותו של הבן הממשיך בעסק המשפחתי הייתה יותר בעלת סממנים של "שותף" , מאשר של עובד גרידא. מדובר למשל במקרים של השקעת כספים מצידו של הבן הממשיך בעסק המשפחתי, או הבאת משאבים מיוחדים אחרים כגון: פטנט או זכות עסקית אחרת. במקרים כאלו אכן יהיה מקום להקצאת זכויות בעלות בעסק המשפחתי לבן הממשיך וכתוצאה מכך לחלוקה לא שוויונית של הזכויות בו, בין הבן הממשיך ואחיו.
כדי למנוע מראש, חיכוכים ומחלוקות פנים משפחתיות בנושאים אלו, בין בני המשפחה לבין הבן הממשיך, חשוב מאוד להגדיר ציפיות זמן רב מראש, ועוד הרבה זמן קודם למינויו של הבן הממשיך כמנהל העסק המשפחתי.

מומלץ להתחיל מוקדם ככל האפשר בהפעלת דירקטוריון משפחתי שיפקח על התנהלות העסק המשפחתי וניהולו השוטף בידי הבן הממשיך. הפעלת דירקטוריון כזה, שבו יכהנו בני משפחה, ולצידם אף אנשי מקצוע מבחוץ, עשויה לקבע מראש את העובדה שהבן הממשיך הוא אכן נאמן של שאר בני המשפחה בניהול העסק המשפחתי. דירקטוריון כאמור אף יקפיד על שקיפות בניהול העסק המשפחתי ע"י הבן הממשיך ויאפשר העברת מידע רלבנטי אודות מצבו של העסק המשפחתי לשאר בני המשפחה.

בצד מניעת תלות מוחלטת של המשפחה בניהול העסק ע"י הבן הממשיך, יאפשר הדירקטוריון המשפחתי מעורבות של כל בני המשפחה לרבות היורשים לעתיד של העסק המשפחתי, בקביעת המדיניות העסקית ובניית מערכת יחסים טובה בין הבן הממשיך לשאר בני המשפחה תוך הקפדה על תגמול נאות לבן הממשיך בגין עבודתו והצלחותיו.
כך ניתן יהיה למנוע מראש סכסוכים חריפים בין בני המשפחה, בסוגיית זכויותיו של הבן הממשיך בעסק המשפחתי.

עו"ד משה כאהן מתמחה בתחומי המשפט העסקי לרבות בעסקים משפחתיים.
לא ניתן להרחיב מספיק, על החשיבות הרבה שבקבלת ייעוץ מקצועי למניעת או לפתרון סכסוכים בעסק המשפחתי.
עסק משפחתי נבדל מעסק מסחרי רגיל, משום שהוא מנוהל על ידי בני המשפחה ומלבד שיקולים עסקיים טהורים, מעורבים בניהולו גם שיקולים רגשיים ומשפחתיים.

איך למנוע סכסוכים בעסק משפחתי? צפה עכשיוייעוץ לעסקים משפחתיים - איך זה עובד?

עו"ד משה כאהן מספק ייעוץ לעסקים משפחתיים, לבעלי העסק ולבני המשפחה האחרים, בכל הקשור לניהול היחסים בעסק המשפחתי ובין בני המשפחה . לעו"ד כאהן נסיון רב שנים בטיפול ובייצוג בסכסוכים בעסק המשפחתי והוא משמש כמרכז האקדמי ומרצה, בקורס "עסקים ומשפחה" באוניברסיטת בר אילן.

ליצירת קשר עם עו"ד משה כאהן נא להתקשר 03-6914775

צפה עכשיו:

איך מבצעים העברה בין דורית בעסק המשפחתי - עו"ד משה כאהן

מהם הקונפליקטים הקלאסיים בעסק משפחתי?

חשיבותו של הסכם משפחתי בעסק משפחתי