דיני עבודה- זכויות פרילנסרים ועובדים מהבית- עו"ד משה כאהן

העברת עובדים למתכונת של עבודה מהבית מעוררת שאלות רבות, לרבות:

  • מהם היתרונות והחסרונות של עבודה מהבית לעובד ולמעביד?
  • מתי מדובר בעובד העובד מהבית ומתי מדובר בקבלן עצמאי?
  • האם פרי לנסר נחשב לעובד?
  • האם חלים על עבודה מהבית הוראות מיוחדות בדיני העבודה?
  • מה דינו של מי שעובד חלקית מהבית?
  • כיצד מוסדרות שעות העבודה של עובד מהבית?
  • האם יש לשלם לעובד מהבית גמול שעות נוספות?
  • האם לעובד מהבית מגיעות זכויות והטבות הניתנות לעובדים אחרים המגיעים פיזית למקום העבודה?
  • האם דרישת מעסיק מעובד לעבור למתכונת של עבודה מהבית, מהווה הרעה בתנאי העבודה, שעל פיה זכאי העובד להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורין?
  • האם דרישת מעסיק מעובד מהבית לעבור למתכונת עבודה במשרדיו של המעביד מהווה הרעה בתנאים שעל פיה זכאי העובד להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי לפיצויי פיטורין?

צפה עכשיו בהרצאה: "דיני עבודה - עו"ד משה כאהן על זכויות וחובות של העובדים מהבית"