טעויות קריטיות בניסוח חוזים


צפה עכשיו בהרצאה: "על מה יש להקפיד בעת ניסוח חוזים - עו"ד משה כאהן" 
איך נמנעים מטעויות בניסוח החוזה?

כאשר צד למשא ומתן מתכוון להתקשר בהסכם מחייב, חשוב מאוד שיבטיח את זכויותיו והאינטרסים שלו באופן המיטבי. לשם כך, על אותו אדם להקפיד ולהימנע מטעויות קריטיות, שלמרבה הצער נפוצות מאוד במחוזותינו.


אקדים ואומר שטביעת-עין של עו"ד מקצוען ומנוסה היא קריטית. הסתייעות בו תמנע סיבוכים, קשיים, עוגמת נפש והפסדים כספיים רבים בעתיד. קיימת נטייה לחשוב, באופן מוטעה, שתפקידו של עו"ד מתמצה בהכנת וניסוח הטיוטה של ההסכם. למעשה, עורך דין מקצועי יידע לתרום מניסיונו הרב בניהול משא ומתן, לזהות מניפולציות של הצד השני, ויסייע לקבל החלטות רציונאליות במסגרת המשא ומתן.


במקרה הצורך עורך הדין אף יכול לשמש כמי שמייצג אותנו באופן פרונטלי במשא ומתן מול הצד השני, באופן שיבטיח את זכויותינו באופן המיטבי. על אף שהסתייעות באיש מקצוע מנוסה עשויה להיות כרוכה בהוצאה מסוימת, אין ספק שבטווח הארוך החלטה שכזו עשויה לחסוך הרבה מאוד כסף.


במאמר זה נסקור טעויות קריטיות, ולמרבה הצער גם נפוצות, שבמרוצת הזמן עלולות להתגלות ככאלו שיעלו לאותו אדם בהרבה כסף ועוגמת נפש לא מבוטלת. בנוסף, אציע הצעות פרקטיות לגבי התנהלות נכונה לקראת חתימה על הסכם, שבעזרתן ניתן להימנע מטעויות אלו.


1.    הכרת הצד שכנגד בחוזה

כלל ידוע הוא שאדם לא יכול להעביר את מה שאינו שלו. כאשר אדם מתכוון להתקשר בחוזה, חשוב לוודא שיש התאמה בין האופן בו הצד השני מציג את עצמו לבין המצב בפועל. בדיקה שכזו כוללת מספר אלמנטים.
האלמנט הראשון הוא הבסיסי ביותר, ובמסגרתו נבקש לוודא שהצד השני הוא אכן מי שהוא מתיימר להיות. מקובל לבדוק את זהות הצד השני באמצעות הצגת תעודת זהות, והמקפידים ידרשו הצגת אסמכתא נוספת ואף יחקרו אודות הצד השני באמצעות מנועי חיפוש אינטרנטיים.

האלמנט השני הוא הצורך לוודא שהצד השני הוא הגורם המתאים שיכול לקחת על עצמו את ההתחייבות ההסכמית ולא מישהו אחר. לדוגמה, בהסכם להעברת זכויות בנכס, נבקש לדעת האם הצד השני הוא אכן הבעלים של הנכס, או שמא קיימים גורמים אחרים שעשויים לטעון לזכויות בנכס, וחלילה למנוע מההסכם להתממש לאחר שכבר נחתם, תוך גרימת נזקים כבדים לשני הצדדים.

זאת ועוד, כאשר ההתקשרות נעשית מול חברה, חשוב לוודא שהאדם שעומד לחתום על החוזה בשם החברה, אכן מוסמך לכך והינו בעל זכויות חתימה מטעמה של החברה.
האלמנט השלישי שדורש בדיקה, הוא קיומן של מגבלות שעשויות למנוע מהצד השני לעמוד בהתחייבות. לדוגמה, כאשר במסגרת ההסכם, הצד השני מתחייב לשלם כסף, לגיטימי שנבקש לדעת את מקור הכסף. כך למשל, אם הצד השני מתכוון לקחת הלוואה מהבנק אחרי חתימת ההסכם, ייתכן שההלוואה לא תאושר והצד השני לא יוכל לעמוד בהתחייבות שלו כלפי הצד השני. כדאי מאוד לדעת מגבלות שכאלו מבעוד מועד ובטרם החתימה שלנו על ההסכם. עורך דין מיומן יידע, ללא ספק, לתת מענה הולם לעניינים שכאלו.

2.    הסכמות בעל פה וחוסר בפירוט בחוזה

חשוב להבין שחוזים נועדו, מעבר לקיבוע והסדרה של ההסכמות בין הצדדים, לשמש אותנו דווקא במצבים בהם מתגלעים חילוקי דעות בין הצדדים. מטבע הדברים, בעת ניסוח ההסכם הצדדים מלאים ציפיות ותקוות, ונוטים להיות אופטימיים לגבי עתיד ההתקשרות. כך, הם גם נוטים להסתמך על אמירות בעל פה של הצד השני שעשויות להפיג את החששות בקשר להתקשרות. ככל שצד אכן מסתמך על אמירה של הצד השני, חשוב ביותר שידרוש שאותה אמירה תקבל ביטוי בכתב במסגרת ההסכם, שכן זו תוכל לשמש אותו בעתיד.

בנוסף לאמור, ברור שקשה מאוד לצפות את כל הסיטואציות העתידיות שבהן הצדדים לא יסכימו. מה גם, שהנטייה לאופטימיות של הצדדים בעת חתימת ההסכם, גורמת להם באופן טבעי לא לרצות לחשוב על כל מה שעלול להסתבך.

ככל שישכילו צדדים למשא ומתן לקבע בכתב ובצורה מפורטת את ההסכמות אליהן הגיעו, כך הם יימנעו מחוסר בהירות, שכן הם טרחו מבעוד מועד להסדיר את יחסיהם בצורה הולמת. בדיוק לשם כך, רצוי שצד שמבקש להגן על זכויותיו והאינטרסים שלו, להיעזר בעורך דין מקצועי ומנוסה שיידע לתאר תרחישים בעייתיים, ושידע לתת ביטוי בכתב להסכמות.

3.    חתימה על הסכם מבלי להבין לחלוטין את המשמעות שלו

פעמים רבות צד למשא ומתן לקראת חתימה על הסכם, לא מבין עד הסוף את המשמעות הכלכלית של ההסכם. בטח ובטח כשמדובר במשמעות המשפטית של ההסכם. צדדים להסכם לעיתים אף לא טורחים לקרוא אותו בקפידה אלא ברפרוף בלבד. תופעות אלו עשויות לנבוע מחוסר תשומת לב או אדישות, ומושרשות היטב בתרבות ה"יהיה בסדר" המוכרת לכולנו. כתוצאה מהתנהלות שכזו, עלולה לצמוח בעתיד עוגמת נפש רבה ואף הפסדים כספיים ניכרים.

4.    להתחייב על משהו שלא יכולים לעמוד בו

קיימת נטייה בקרב קונים להתחייב במסגרת הסכם שעליו הם חותמים באופן שמותח את גבול קצה היכולת הכלכלית שלהם. במצבים שכאלו, ייתכן מאוד שאירועים חיצוניים כמו איבוד מקורות הכנסה או אפילו שינויים דרמטיים בשוק ההון, כפי שחווינו לא מזמן, ישפיעו לרעה על היכולת הפיננסית שלנו, עד לנקודה בה צד להסכם לא יוכל לעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו. דוגמה מוכרת היא לקיחת משכנתה וקושי לעמוד בתשלומים בגלל איבוד מקום העבודה או עלייה חדה בריבית שמגדילה את גובה ההחזרים, עד למצב בו החייב מסתכן במכירת הדירה ע"י הבנק לצורך החזר המשכנתא.

טוב יעשה אדם שעומד לקחת על עצמו במסגרת הסכם התחייבות כלכלית משמעותית, אם יבדוק ויוודא ככל הניתן שאכן יוכל לעמוד בהתחייבות, כדי שלא יגיע למצב בו ייאלץ להפר את ההסכם, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

>> כיצד אוכפים סעיף פיצויים בהסכם? לחץ כאן5.    אי שימוש בביטחונות

נהוג במסגרת הסכמים שצד יגן על זכויותיו באמצעות שימוש בביטחונות. שימוש בכלי זה תפקידו להבטיח כי הצד השני יעמוד בהתחייבויות שלקח על עצמו. כלומר, נרצה להכניס להסכם מנגנון שקובע שאם הצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבות מסוימת שלקח על עצמו, תעמוד לנו הזכות לממש את הבטוחה עליה הסכמנו. דוגמה נפוצה להסכמים בהם נעשה שימוש בכלי זה, היא הסכמי הלוואה. נהוג לקבוע בהסכמי הלוואה כי במידה והצד החייב לא יצליח להחזיר את ההלוואה, יהיה זכאי הצד המלווה לממש את הבטוחה עליהם הסכימו.

6.    בחירת ביטחונות שאינן מתאימות

חשוב מאוד בבואנו להכניס להסכם מנגנון של ביטחונות, לבחור את הבטוחה המתאימה והנכונה. כך, בהמשך לדוגמה הקודמת של הסכם ההלוואה, אם שווי הבטוחה יהיה נמוך מגובה ההלוואה, ייווצר מצב בו אפילו אם מימש הצד המלווה את הבטוחה, עדיין הוא ייצא בהפסדים כספיים.
דוגמה נפוצה לבחירה לא נכונה של בטוחה היא בהסכמי שכירות. המשכיר עשוי לבקש מהשוכר בטוחה שלא בהכרח תגן על האינטרסים שלו באופן מיטבי (למשל חתימה של ערבים על שטר ערבות). מנגד המשכיר עשוי לבקש בטוחה שהשוכר כלל לא יוכל לספק, באופן שיפוצץ את המשא ומתן בין הצדדים.
איש מקצוע מנוסה יוכל לסייע בבחירה נכונה של הבטוחה, ולא פחות חשוב, בניסוח מפורט ומדויק של מנגנון מימוש הבטוחה. אלו יספקו הגנה טובה מבלי שנצטרך להיות תלויים בטוב ליבו של הצד השני או של חסדי בית המשפט.

7.    התעלמות מהוצאות קטנות

פעמים רבות, הוצאות נלוות להוצאה המרכזית לה צד מתחייב בהסכם, עשויות להצטבר עד למצב בו יהפכו משמעותיות ואף יפגעו בכדאיות העסקית של ההסכם. דוגמה נפוצה היא התעלמות של צד להסכם מהיבטי מיסוי שיכולים להיות בעלי השפעה קריטית על כדאיות העסקה. בהקשר זה, עורך דין מיומן ומנוסה יוכל להצביע על היבטים שונים של העסקה, שצד להסכם בדרך כלל אפילו לא מודע אליהם.

כפי שעולה באופן ברור מהאמור לעיל, תרומתו של עורך הדין לגיבוש העסקה ולביצועה המוצלח היא מכרעת. כדי להימנע מטעויות קריטיות בעת חתימה על הסכם, מומלץ להיעזר בעורך דין מקצועי, שידע לפרט אודות הסיכונים הכרוכים בעסקה והמשמעויות המשפטיות של הניסוחים בהסכם. המלצה זו נכונה שבעתיים לגבי אנשים שאינם מנוסים במשא ומתן וכריתת הסכמים.

>> למידע נוסף אודות עריכת חוזים והסכמים - לחץ כאן