מעסיקים - כך תנהגו בעת התארגנות עובדים - עו"ד משה כאהן

צפו עכשיו בהרצאה: "דיני עבודה - הגברת הנטל על מעסיקים"בשנים האחרונות החלה מגמה הולכת וגוברת של עובדים בחברות בשוק הפרטי, להתאגד תחת ארגון עובדים שיגן על זכויותיהם, וזאת ע"י מעבר מהסדרת יחסי העבודה במסגרת חוזים אישיים להסדרתם באופן קיבוצי ובגיבוי של ארגון עובדים.

מעסיקים רבים היו שמחים למנוע את התארגנות העובדים ובצדק מבחינתם. זאת , בין השאר מהחשש המוצדק לכשעצמו שההתארגנות תביא לסכסוכי עבודה שמטרתם להפעיל לחץ על המעסיק להטבת תנאי העובדים,  להתייקרות בעלות כח האדם, ובעיקר מהחשש שההתארגנות משדרת מסר של חוסר אמון בהנהלה ואף איום על הסמכות הניהולית של המעביד.

מגמת התארגנות העובדים צוברת תאוצה משמעותית, עד שניתן לומר שהדיון בהתארגנות עובדים והסוגיות הכרוכות בה, עומד היום במרכז השיח של דיני העבודה. כך למשל, החליטו עובדים להתאגד בחברות מוכרות כמו פלאפון, מגדל, סלקום, פיליפס ועוד רבות.

התחזקות מגמת ההתארגנות בשוק הפרטי מחייבת את המעביד להיות מעורה בהתפתחויות המשפטיות בתחום ולהכיר את הכלים העומדים לרשותו, ואת זכויותיו ובעיקר את חובותיו כמעסיק, אל מול זכויות עובדיו, אם וכאשר יחליטו להתאגד.

כפי שנראה להלן, כיום קיימות מגבלות נוקשות על זכות המעביד להתערב בהתאגדות של עובדיו.

בקצרה ניתן לציין כי זכות ההתאגדות של העובדים מורכבת מ:

 • החופש להתאגד תחת ארגון עובדים;
 • הזכות לנהל משא ומתן קיבוצי;
 • זכות לנהל מאבק עד כדי שביתה;
 • הזכות של כל עובד להגנה מפני התנכלות או פיטורים בגין מעורבותו בהתארגנות העובדים.

על רקע האמור, הוציאו בשנים האחרונות בתי הדין לעבודה פסקי דין תקדימיים, אשר עסקו בהיבטים חשובים של חובות המעביד וזכויות העובדים בעת שלבי ההתארגנות הראשונית. בפסיקת בתי הדין לעבודה ניכרת מגמה ברורה לצמצם את יכולת המעסיק להתערב בהתארגנות של עובדיו ע"מ לאפשר את חופש ההתארגנות הראשוני של העובדים.

בית הדין לעבודה, בפסיקותיו, מבקש להעניק הגנה מיוחדת להתארגנות הראשונית, וזאת לנוכח השבריריות והרגישות של שלב זה (שלב ההתארגנות ראשונית נמשך עד להכרת המעביד בהתארגנות הראשונית ופתיחת משא ומתן קיבוצי). פסקי דין אלו משרטטים מחדש את כללי המשחק בין העובדים למעסיקים.

בין השאר פסקו בתי הדין לעבודה ביחס למעסיקים כי:

 • על מעביד להמנע מלהתבטא באוזני העובדים כנגד ההתארגנות הראשונית בשום צורה לרבות פעילות הסברתית בעניין חוסר הכדאיות של ההתארגנות;
 • אין להחתים עובדים על טפסי ביטול הצטרפות לארגון יציג;
 • אין לשלוח מיילים או מסרונים לעובדים בעניין ההתארגנות;
 • אין לנהל רשימות עובדים שהתארגנו וכן נאסר לעקוב אחריהם;
 • אין לתת הטבות לעובדים שבחרו שלא להצטרף למהלך ההתארגנות במטרה לפגוע בתנאיהם של העובדים שהתארגנו;
 • אין להחתים עובדים שידוע שמתכננים לשבות על התחייבותם להגיע לעבודה;
 • אין לערוך שימועים או לנקוט בצעדים משמעתיים נגד עובדים שלוקחים חלק בהתארגנות הראשונית;
 • אין להחמיר נהלי עבודה במהלך ההתארגנות הראשונית.

כאמור בפסיקה נקבע כי כל אחת מהפעולות המצוינות לעיל, היה וינקוט בה המעסיק יש בה כדי לפגוע בזכות ההתארגנות של העובדים.

לאור המגבלות הרבות שהחילו בתי הדין לעבודה על המעביד בעניין התארגנות עובדיו כמתואר לעיל, מומלץ לכל מעסיק לנהוג בזהירות ועל פי יעוץ משפטי בזמן אמת, בכל הקשור להתמודדותו עם התאגדות עובדיו.

________________________________________________________________________________

 

סרטוני וידאו ומאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:

הכבדת הנטל על המעסיקים בישראל  הרצאה בוידאו

סעיף אי תחרות בהסכם עבודה - האם ניתן לאכוף אותו?    ראיון וידאו

דיני עבודה- זכויות פרילנסרים ועובדים מהבית  ראיון וידאו

זכויות עובדת במהלך חופשת לידה   מאמר

יחסי עובד- מעסיק - מספר מעסיקים  מאמר

שאלות שאסור לשאול במהלך ראיון של מועמד לקבלת עבודה  מאמר

הטלת חיוב אישי על בעלי חברה מעסיקה לחובות לעובדיה מאמר

פיצויי פיטורים- האם ישולמו בעת סיום יחסי עבודה בהסכמה? מאמר

 חובת האמונים של העובד - נאמנות ותום לב  מאמר

 מעסיקים- מכורסת המנהל לספסל הנאשמים  מאמר

 משיכת עודפים שהצטברו בקופת הפיצויים לעובדים   מאמר

 ביקורת אכיפה בדיני עבודה - האם אתם מוכנים?    מאמר